Madosan

KURUM KÜLTÜRÜMÜZ

KURUM KÜLTÜRÜMÜZ

DEĞERLERİMİZ

Adalet

Madosan; iş hayatında çalışanları, tedarikçileri, müşterileri, rakipleri, hizmet sağlayıcıları kısacası tüm paydaşları ile yürüttüğü ilişkilerde adaleti pusula olarak kullanır.

 
Çözüm Odaklılık

Madosan; müşterilerinin ihtiyaçlarına ve problemlerine yönelik doğru ve hızlı çözüm bulmayı fark yaratan gücü olarak görür.

 
İş Ahlakı ve Manevi Değerler

Madosan; iş ahlakına uygun iş yapmayı ve manevi değerlerini karar mekanizmasının en önemli kriterlerinden biri olarak kullanarak maddi hedeflerine ulaşmayı hedefler. Bu yönüyle, müşterilerinin ve çalışanlarının tercih ettiği bir şirket olmak ister.

 
Gelişim ve Yenilikçilik

Madosan; faaliyette bulunduğu sektörde teknolojik, üretimsel, ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda tüm paydaşları ile birlikte gelişmeyi hedefler. Madosan; kurumsal olarak inisiyatif sahibi olduğu alanlarda gelişim için öncülük etmeyi veya inisiyatif sahibi olanlara fikrî katkıda bulunmayı görev kabul eder.

 

ÇALIŞAN POLİTİKAMIZ


Madosan; çalışanları ile olan ilişkilerini “Profesyonel Bir Aile Olmak” sloganı ile şekillendirir. Ortak bir hedef için sistematik ve kurallı bir çalışma ortamı oluştururken aile sıcaklığı ve güvenini kaybetmemek hedefidir.

Genç nesile istihdam sağlayıp yetiştirerek iş hayatına kazandırır, iş yaşamının ilerlemiş yıllarında olan çalışanların deneyim ve bilgi birikimini kullanır, kadınların öne çıkan yetkinliklerinden yararlanır. Madosan istihdamda çeşitliliğe önem verir ve eşit işe eşit ücret politikası uygular.

“Çalışılmak İstenen Şirket” veya “En İyi İşveren” olabilmek Madosan’ın İnsan Kaynakları politikasının çerçevesini belirler. Çalışan memnuniyeti anketi yaparak sonuçlara göre çalışan memnuniyetini ve bağlılığını arttırıcı çalışmalar yapar. Çalışanların yaşam kalitesini ve refahını iyileştirmek için katkısını ortaya koyar.

Madosan; iş güvenliği kültürünü oluşturmaya ve bu kültürü gündelik iş yaşamının ayrılmaz bir parçası haline getirmeye çalışır. Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusundaki farkındalığını arttırmanın yanı sıra toplumsal sağlık ve güvenlikle ilgili farkındalığın gelişmesini de önemser.  

 

TOPLUMSAL KATKI ANLAYIŞIMIZ


Toplumsal hayatın gelişimine katkı sağlamayı bir görev sayan Madosan, toplumun eğitim ve kültür seviyesini yükseltmeye yönelik sosyal sorumluluk projelerine katkı sağlar. Şirket içerisinde ve şirketin içinde bulunduğu coğrafi bölge içinde yardımlaşmayı ve paylaşmayı odak noktasında tutan etkinlikler gerçekleştirir. Tüm çalışanlarını bu etkinliklerde gönüllü çalışmaya teşvik eder ve gerekli imkanları yaratır.

Çalışanları ile birlikte kültür, sanat ve spor etkinliklerine katılım göstererek yaratıcılığı, eleştirel ve muhakemesel bakış açısını geliştirmeyi ve bu etkinliklere çalışanlarının ailelerini de katarak yaygınlaştırmayı amaçlar. Madosan, işinde aklının ve emeğinin yanında yüreğini de ortaya koyar; çalışanlarından da bunu bekler.

Madosan, faaliyetlerini ekolojik çevre üzerindeki kısa ve uzun vadeli etkilerini düşünerek gerçekleştirir. Bu, aynı zamanda Madosan’ın iş ahlakının bir parçası ve göstergesidir. Kendi faaliyetleri çerçevesinde Madosan, insan sağlığının, çevrenin korunması ve iyileştirilmesi, çevre kirliliğinin önlenmesi, bulunduğu çevrenin tabii kaynakların en uygun şekilde kullanılması ve korunması konusunda sorumluluğunu yerine getirir.

EKONOMİK SORUMLULUĞUMUZ


Madosan için kâr etmek, sunduğu ürün ve hizmetlerin toplumca değerli bulunmasıdır; toplumun işletmeye verdiği güven oyunun bir simgesidir.
Yerel istihdama azami katkı sağlamanın yanında, Madosan aynı zamanda faaliyetlerini sürdürmek için satın aldığı ürün ve hizmetlerin yerel şirketler tarafından sağlanmasına da büyük önem vermektedir. 

Yerel kaynaklarla yaptığı ürün geliştirme, üretim ve hizmet faaliyetleri yoluyla gerçekleştirdiği ihracat ağırlıklı satış ile uluslararası ve özgün bir marka olmayı arzular. Kaynaklarını verimli kullarak sürdürülebilir bir gelişimin ve ülke ekonomisine sürdürülebilir bir katkının peşindedir.
 

ÜRÜN VE HİZMET SORUMLULUĞUMUZ


Madosan, tasarımdan ürünün faydalı ömrünü tamamlamasına kadar, sağlamış olduğu ürün ve hizmet üzerindeki sorumluluğuna bir bütün olarak bakar. Ürün ve hizmet sorumluluğunun en önemli bileşeninin müşteri talep ve beklentilerini karşılayarak ve satış öncesi ve sonrası teknik destek sağlayarak müşteri memnuniyetini maksimize etmek olduğuna inanır.

Madosan, kalitenin müşterinin birincil hakkı olduğu sağduyusuyla hareket eder. Bu çerçevede Madosan çalışanları ve tedarikçileri, kaliteyi ortak bir sorumluluk olarak görür, Kalite Yönetim Sisteminin gereklerini yerine getirir ve sürekli iyileşmesini sağlar.