Madosan

DAR KORİDOR RAF SİSTEMİ (NARROW AISLE)

DAR KORİDOR RAF SİSTEMİ (NARROW AISLE)

Yüksek depolarda, dar alan forkliftlerinin kullanımıyla minimum alanda maksimum depolamayı amaçlayan sistemdir. Koridor çalışma aralığı, diğer sistemlere göre daha az olduğundan “Dar Alan” diye adlandırılır. Toplam palet kapasitesi benzer sistemlere göre daha fazladır. Uzun koridorlarda daha verimlidir.