Madosan

İNSAN KAYNAKLARI ANLAYIŞIMIZ

Madosan A.Ş. insan kaynakları politikasının temel amacı; kurumun değer, vizyon ve stratejileri doğrultusunda doğru işe doğru bireyi seçmek, motivasyon ve bağlılığını arttırarak kurumda devamlılığını sağlamaktır. Kaliteyi iyileştirici süreç ve sistemlerle arttırmak, bireysel ve kurumsal performansı sürekli geliştirmektir. Madosan A.Ş. büyümeye ve değişmeye devam ederken çağdaş insan kaynakları uygulamalarının tüm gelişmelerini takip ederek iş modeline uyarlanmasına önem vermektedir.

KURUM KÜLTÜRÜMÜZ

Değerlerimiz

 

Adalet
Madosan; iş hayatında çalışanları, tedarikçileri, müşterileri, rakipleri, hizmet sağlayıcıları - kısacası tüm paydaşları ile yürüttüğü ilişkilerde adaleti pusula olarak kullanır.

Çözüm Odaklılık
Madosan; müşterilerinin ihtiyaçlarına ve problemlerine yönelik doğru ve hızlı çözüm bulmayı fark yaratan gücü olarak görür.

 

İş Ahlakı ve Manevi Değerler
Madosan; iş ahlakına uygun iş yapmayı ve manevi değerlerini karar mekanizmasının en önemli kriterlerinden biri olarak kullanarak maddi hedeflerine ulaşmayı hedefler. Bu yönüyle, müşterilerinin ve çalışanlarının tercih ettiği bir şirket olmak ister.

Gelişim ve Yenilikçilik
Madosan; faaliyette bulunduğu sektörde teknolojik, üretimsel, ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda tüm paydaşları ile birlikte gelişmeyi hedefler. Madosan; kurumsal olarak inisiyatif sahibi olduğu alanlarda gelişim için öncülük etmeyi veya inisiyatif sahibi olanlara fikrî katkıda bulunmayı görev kabul eder.

İŞ BAŞVURU FORMU

KİŞİSEL BİLGİLER

Adı Soyadı Başvuru Tarihi
T.C. Kimlik No Vardiyalı çalışır mısınız?
SGK Sicil No Gerektiğinde fazla mesai yapar mısınız?
Cinsiyet Gerektiğinde seyahat eder misiniz?
Doğum Yeri / Tarihi Kronik rahatsızlığınız var mı?
Askerlik Durumu Varsa nedir?
Ehliyet / Sınıfı Engel durumunuz var mı?
Kan Grubu Varsa nedir?
Boy / Kilo Sabıka kaydınız var mı?
Beden (Üst / Alt) Varsa nedir?
Ayakkabı No Eviniz kira ise aylık tutarı?

AİLE BİLGİLERİ

Medeni Hâli Evlilik Tarihi Çocuk Sayısı Kardeş Sayısı
Adı Soyadı Mesleği Yaşı Eğitim Durumu
Anne
Baba
Çocuk 1
Çocuk 2
Çocuk 3

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Cep Telefonu Ev Telefonu
E-Posta
SİZE ULAŞAMADIĞIMIZDA BİR YAKININIZIN
Adı Soyadı Yakınlık Derecesi Telefon

EĞİTİM BİLGİLERİ

Okulun Adı Bölümü Başlangıç Yılı Mezuniyet Yılı
İlköğretim
Lise
Önlisans
Lisans
Yüksek Lisans

YABANCI DİL

Az Orta İyi Çok İyi Öğrenildiği Yer Süresi

YAZILIM VE DONANIM BİLGİSİ

Az Orta İyi Çok İyi Öğrenildiği Yer Süresi

EĞİTİM - KURS - BELGELER

Konu Alınan Kurum Süresi

İŞ TECRÜBESİ

Çalıştığı Firma
(Sondan başlayarak yazınız)
Çalıştığınız Pozisyon İşe Başlama Tarihi İşten Ayrılma Tarihi Maaş Ayrılma Nedeni
Ay Yıl Ay Yıl

İLGİ ALANLARI

REFERANS BİLGİLERİ

Adı Soyadı / Firma Adı Görevi Telefon Numarası

BAŞVURUYA AİT BİLGİLER

Başvurulan Pozisyon Talep Edilen Ücret
Olası İşe Başlama Tarihi
İşe alınmama esas olabilecek bu formda verilen bilgilerin gizlenmesi veya  gerçeğe aykırı olmasının sonradan anlaşılması halinde 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25/II-a maddesine göre iş akdimin tarafıma kıdem ve ihbar tazminatı ödenmeksizin fesih edilebileceğini peşinen kabul ederim.

İŞ BAŞVURU FORMU

KİŞİSEL BİLGİLER
AİLE BİLGİLERİ
İLETİŞİM BİLGİLERİ
SİZE ULAŞAMADIĞIMIZDA BİR YAKININIZIN
EĞİTİM BİLGİLERİ
YABANCI DİL
YAZILIM VE DONANIM BİLGİSİ
EĞİTİM - KURS - BELGELER
İŞ TECRÜBESİ
İLGİ ALANLARI
REFERANS BİLGİLERİ
BAŞVURUYA AİT BİLGİLER

İşe alınmama esas olabilecek bu formda verilen bilgilerin gizlenmesi veya  gerçeğe aykırı olmasının sonradan anlaşılması halinde 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25/II-a maddesine göre iş akdimin tarafıma kıdem ve ihbar tazminatı ödenmeksizin fesih edilebileceğini peşinen kabul ederim.